Szybka pomoc
na ukąszenia owadów

Zmniejsza świąd towarzyszący
ukąszeniom owadów

Skrzydło komara Foxil skuteczna ochrona przed komarami Foxil przeciwuczuleniowy
Foxill dla rodziny

Łagodzi podrażnioną skórę

Dla całej rodziny*

Foxill to lek przeciwhistaminowy zawierający dimetynden,
w postaci żelu do stosowania na skórę, który:

  • zmniejsza świąd i obrzęk,
  • łagodzi podrażnienia skóry,
  • wykazuje miejscowe właściwości znieczulające.


Wskazania do stosowania.
Świąd towarzyszący:

Foxill przeciw chorobom skóry
chorobom
skóry
Foxill przeciw pokrzywce
pokrzywce
Foxill przeciw ukąszeniom owadów
ukąszeniom
owadów
Foxill przeciw oparzeniom słonecznym
oparzeniom
słonecznym
Foxill przeciw powiedzchniowym oparzeniom skóry
powierzcho-
wnym
oparzeniom
skóry
(pierwszego
stopnia)
*Należy unikać stosowania leku u małych dzieci na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza
w przypadkach zranień, oparzeń i stanów zapalnych skóry.

Jak stosować lek Foxill

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania na skórę

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Foxill.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Foxill.
Nie odnotowano przypadków przedawkowania dimetyndenem maleinianu stosowanego miejscowo na skórę. W razie połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Żel przeciw komarom

Jak przechowywać Foxill

Foxill - jak przechowywać żel
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Foxill przechowywać w opakowaniu
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Stosowanie leku Foxill
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności* zamieszczonego na pudełku i tubie.
Foxill nie należy wyrzucać do kanalizacji
Leków nie należy wyrzucać do
kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.**
*Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. **Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Przed
zastosowaniem

Żel Foxil
Żel Foxil
Żel Foxil

Kiedy nie stosować leku Foxill

  • jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek
    z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie Zawartość opakowania i inne informacje),
  • w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Foxill należy omówić to z lekarzem lub faraceutą.

W przypadku stosowania żelu Foxill na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.
Należy poinformować lekarza w przypadku bardzo silnego świądu lub rozległych zmian.


Dzieci

Należy unikać stosowania u małych dzieci na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry.


Foxill a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.


Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza w przypadku zranień lub stanów zapalnych skóry. W okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Foxill nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek i glikol propylenowy

Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest drażniący i może powodować reakcje skórne oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

kup teraz

Pozostałe informacje

Możliwe działania niepożądane
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jak przechowywać Foxill
Zawartość opakowania i inne informacje
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca